Visie op werken in 21e eeuw

Werk verandert in deze tijd sneller zowel qua omgeving, mensen met wie je hebt te werken als qua inhoud van het werk. Mensen worden daardoor tijdens hun werk natuurlijk aangesproken op hun prestaties/bijdragen maar daarnaast vooral ook kunnen en willen leren van elkaar in hun dagelijks werk.

Verwerkingstijd essentieel

Dit laatste vraagt om ruimte te maken en houden voor genieten, ontspanning, off-line en reflectietijd. Deze verwerkingstijd is essentieel om menselijk potentieel te blijven benutten en het ook menselijk te houden in organisaties. We leven in enorme overvloed in de westerse wereld maar het meest wezenlijk nl de beleving van eigen tijd die lijkt niet meer van ons te zijn.

Read More

Intuitieve ontwikkeling

Omdat in de buitenwereld de snelheid en hoeveelheid van informatie zo explosief toeneemt en de complexiteit omhoog gaat komen we als mens steeds meer in de plek dat we niet in control zijn. Daarmee neemt de onzekerheid en angst ook toe als we dit met ons hoofd alleen proberen te begrijpen.

Read More

Leren en vernieuwen met elkaar op de werkplek

Dit van en met elkaar leren op de werkplek kan geweldig mooie ervaringen leveren en soms ook zeer taai en lastig zijn. Tegelijkertijd is dit ook bewezen het meest duurzaam effectieve om te vernieuwen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Read More

Natuur als spiegel en bron

Wij mensen zijn natuurlijke wezens ook al vergeten we dat wel eens in organisaties. Wij zijn natuur, net als planten, bomen, dieren en landschappen en onderdeel van levende ecosystemen. We merken dat als mensen in contact komen met natuur en in beweging zijn ze vanzelf ook in contact komen met een grotere ruimte in zichzelf.

Read More

Jeugd als voorlopers van de toekomst in het werk

Hoe ik kijk naar de wereld zijn onze kinderen het dichtst in contact met de toekomst. Zij lopen voor ons uit en snappen eerder en sneller wat er speelt ook als snappen ze er soms zelf nog weinig van. Van die jeugd is voor mij dan ook heel veel te leren over de toekomst omdat zij er intuitief al aftastend veel contact mee hebben. Dit leidt bij young professionals en potentials eerder (dan 20-30 jaar geleden) tot essentiele vragen in hun werkende leven over het waarom en waartoe zij hun potentieel willen inzetten en hoe zij zichzelf plek willen geven in deze werkende wereld.

Read More

Onderwijs als plek waar levenslange lerende houding gekweekt wordt

Bewustzijnsontwikkeling en een lerende houding creeren begint voor mij in families en in het onderwijs. Ik heb daarom een grote passie en bevlogenheid om in het onderwijs bij te dragen aan een lerende houding op de werkplek te creeren tussen docenten en bij leiders van onderwijsorganisaties. Ik werk dan ook met veel plezier voor leiderschapsacademie NSO-CNA met als drive om leraren en leiders in het onderwijs ook weer leerling te durven laten zijn.

Read More