Intuitieve ontwikkeling

Omdat in de buitenwereld de snelheid en hoeveelheid van informatie zo explosief toeneemt en de complexiteit omhoog gaat komen we als mens steeds meer in de plek dat we niet in control zijn. Daarmee neemt de onzekerheid en angst ook toe als we dit met ons hoofd alleen proberen te begrijpen. Intuitie ontwikkelen vanuit een hogere gevoeligheid is essentieel om onzekerheid en complexiteit beter te kunnen hanteren. Intuitie wil zeggen dat we de wereld die we kennen en onze opgedane ervaringen (binnen en buiten ons) kunnen combineren met de wereld die we niet weten en ook openstaan voor een nog veel grotere gebied waarvan we nog niet eens niet weten dat we niet weten (mysterie). Dit vraagt vertrouwen en overgave en heel secuur leren omgaan met de informatie die in hoofd, hart en rest van lichaam beschikbaar komt ook al is die niet te begrijpen altijd.