Vertrouwelijkheid
Mijn werk is vertrouwelijk werk waar ik met de grootste zorgvuldigheid om ga met de informatie die mensen mij geven.


Autonomie versterkend
Mijn handelen is er op gericht de autonomie van mensen met wie ik werk te versterken in zowel hun eigen waarnemingsvermogen, als in de wijze waarop ze in hun huidige situatie staan maar ook in wat ze kunnen doen om stappen te zetten richting hun verlangen of doel.


100% verantwoordelijkheid: precies aannemen zoals het is en het kan beter
Ik nodig mensen uit om de positie om te onderzoeken of zij geheel verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hoe zij omgaan met de huidige situatie voor hoe het nu is en dat het geheel aan hen zelf is om op dit situatie antwoord te geven.


Integraal werkend
Ik werk zowel met de subjectieve belevingswereld als objectieve waarneembare werkelijkheid van mensen. Op individueel niveau en waar dat van toepassing is binnen een groep. Daarbinnen is er een gelaagdheid in helderheid van mensen in wat ze willen, voelen, doen en denken.


Aandacht voor wederkerigheid
Ik werk met aandacht voor balans in geven en nemen. Zowel tussen mensen onderling als tussen mijzelf en diegene met wie ik werk zodat we gezamenlijk voedende relaties ontwikkelen.


Onvolmaaktheid van mens als ingang
Onvolmaaktheid is mijn uitgangspunt voor inspiratie, drive en verlangen en het is ook de ingang waar mensen vaak van binnen afgesplitst of afgesloten is. Ik nodig mensen uit stappen te zetten om de onvolmaaktheid van zichzelf en de ander te accepteren en waar te nemen. Om vanuit verlangen en inspiratie het anders te willen doen voor zichzelf en met anderen met wie zij werken of leven. De onvolmaaktheid/gebrokenheid is ook de ingang voor zelfontwikkeling op identiteitsniveau.


Ervaren en congruent
Als begeleider bied ik aan dat wat ik van binnenuit ook in mijn eigen werk en leven toepas en de werking ervan heb ondervonden.


Wel zelf doen en niet alleen
De waarde en ontwikkeling van mensen wordt bepaald in wat er tussen mensen gebeurt en plaatsvindt. Dat wil zeggen dat we een ander nodig hebben om onszelf ten diepste te ontwikkelen. Ik stimuleer dat mensen steun of hulp te vragen/bieden aan anderen. Wij mensen bloeien op als we in een web van steungevende relaties verkeren.