Teams zijn steeds opener, sneller wisselend qua samenstelling en met een opdracht die nogal eens verschuift in de tijd. Samenwerking in een team is een balans tussen gezamenlijkheid vinden en eigenheid van teamleden bewaren om verschil te maken door de verschillen in het team optimaal te benutten.

Een effectief team heeft vanuit een heldere werkwijze een werkelijk duidelijke en gedeelde focus op zijn opdracht en verliest weinig energie aan de onderlinge samenwerking maar besteedt haar extra focus in samen sneller en slimmer beter worden. Soms blijft een team hangen in een niet constructieve status quo en komt men daar zelfstandig niet uit terwijl hun opdracht een andere samenwerking vraagt. Een team, hoe zelfsturend ook, bestaat voor mij altijd uit leden en een teamleider/coach. Als extern begeleider werk ik dan met het team samen aan eerst een korte analyse wat er aan de hand is en dan gaat het team zelf aan de slag waarin er op geregelde basis ook in mijn aanwezigheid wordt gewerkt aan hun onderlinge samenwerking. De noodzaak en intensiteit van samenwerking van een team hangt wezenlijk af van de essentie van opdracht van de betrokken groep mensen en de context om het team heen in de organisatie.

De praktijk van alledag is dat teamwork geregeld bij sommige groepen niet zo vanzelf gaat. Een team dat blijft hangen is vaak niet meer in staat om constructieve conflicten met elkaar aan te gaan en gebruik te maken van verschil aan kwaliteiten en inzichten in het team. Ik werk vaak eerst een keer met een team om samen in een of twee stappen een helderheid te krijgen over de situatie en hun vraagstuk, bovendien ervaart het team dan direct hoe ik met ze wil werken en of dat past voor hen. Van daaruit ontwikkel ik in co-creatie met het team een maatwerk aanpak.