Visie op werken in 21e eeuw

Werk verandert in deze tijd sneller zowel qua omgeving, mensen met wie je hebt te werken als qua inhoud van het werk. Mensen worden daardoor tijdens hun werk natuurlijk aangesproken op hun prestaties/bijdragen maar daarnaast vooral ook kunnen en willen leren van elkaar in hun dagelijks werk.