Verwerkingstijd essentieel

Dit laatste vraagt om ruimte te maken en houden voor genieten, ontspanning, off-line en reflectietijd. Deze verwerkingstijd is essentieel om menselijk potentieel te blijven benutten en het ook menselijk te houden in organisaties. We leven in enorme overvloed in de westerse wereld maar het meest wezenlijk nl de beleving van eigen tijd die lijkt niet meer van ons te zijn.

Het vraagt dat we durven leiden en durven volgen, beiden is volgens mij wezenlijk in deze tijd voor een ieder. Deze tijd put veel mensen letterlijk en figuurlijk nog al eens uit omdat de verwerkingstijd lijkt te ontbreken. Verwerkingsmogelijkheden van mensen zijn enorm mits er ruimte is voor helder willen, voelen, doen en denken. De vitaliteit van mensen wordt in deze tijd daarmee steeds wezenlijker. De vraag is hoe we in staat zijn onze aandacht voor prestaties, genieten en leren/vernieuwen in de praktijk te kunnen combineren.

Daar waar een organisatie te veel meegaat in interne of externe controlebehoefte, de angst en de overleving verlammen de innovatie en vernieuwingsmogelijkheden en gaat de vitaliteit omlaag. De werkelijke aandacht voor wat er wezenlijk speelt vraagt moed, systeemkennis en een wezenlijke verbinding tussen de eigen binnenwereld en de buitenwereld. Integraal bewustzijn richt zich op collectieve en individuele objectieve en subjectieve belevingswereld.

Het vraagt om voorbij het denken en handelen in hokjes en fragmentatie te komen naar een ruimte van samenhang en verbinding. In de opener en sneller bewegende wereld waarin grenzen van en tussen organisaties ook vager worden is het vinden van de werkelijke ruimte die overbrugt en verbindt een van de meest belangrijke vaardigheden geworden.