Mensen zijn geconditioneerd door afkomst, gezin van herkomst, de plek/land waar men geboren is, de religie, geslacht of huidkleur, indringende ervaringen etc.. Die condities ontwikkelen persoonlijke vermogens voor mensen en leveren ook beperkingen/begrenzingen op. Tegelijkertijd hebben wij mensen in essentie heel unieke eigen natuurlijke aanleg. En wij hebben het unieke vermogen om ons bewustzijn in te zetten om onze natuurlijke aanleg en onze conditionering te leren combineren voor ons eigen natuurlijk leiderschap.

Die conditionering vindt plaats in onszelf en tussen mensen vanuit alle opgedane ervaringen en boodschappen in ons leven. Die conditionering wordt binnen organisaties soms nog versterkt, uitgelokt of gedempt zeker als je een leidinggevende rol hebt. Op een dergelijke plek krijg je sterker met de conditionering van jezelf en andere mensen te maken en wordt je meer uitgedaagd om te weten wat van jou is en van een ander. Tegelijkertijd hebben wij mensen in essentie een eigen natuurlijke aanleg en het is van belang als leider die van jezelf te weten zodat je die van anderen ook kan herkennen. Wij mensen zijn  natuurlijke wezens met natuurlijk talent ook al vergeten we dat wel eens in organisaties en de daarin aanwezige conditioneringen. Het is vanuit leiderschap wezenlijk jezelf de vrijheid te kunnen geven indien nodig om voorbij conditionering in jezelf en je organisatie te kunnen en durven te handelen.

Geregeld begeleid ik ook leiderschapsprogramma’s die geheel of gedeeltelijk in de natuur plaatsvinden. De natuur is een waardevolle bron en spiegel voor de natuurlijke aanleg en talent van ons eigen leiderschap. Altijd ontroerend en ook confronterend hoe mensen na een week in de natuur ook weer diepgaander besef hebben over wie ze nu zijn en willen zijn als leider in hun werk. Daarbij ervaren mensen hoe hun eigen persoonlijke conditionering van hun leiderschap mede ook de begrenzing voor hun eigen organisatie vormt en hoe ze vanuit hun eigen natuurlijke aanleg daarin ook weer steeds keuzes kunnen maken om voorbij de eigen conditionering ruimte maken voor nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie hierover vind je op de website van Berg en Partners:

 

 www.bergenpartners.nl