Leren en vernieuwen met elkaar op de werkplek

Dit van en met elkaar leren op de werkplek kan geweldig mooie ervaringen leveren en soms ook zeer taai en lastig zijn. Tegelijkertijd is dit ook bewezen het meest duurzaam effectieve om te vernieuwen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

We hebben te leren steeds opnieuw door alle snelheid, complexiteit en hectiek heen de essentie te blijven waarnemen en van daaruit (niet) te handelen. De snelheid en onvoorspelbaarheid in de buitenwereld vraagt dat meer fluide organisaties vernieuwingen doorvoeren door sneller te experimenteren. De snelheid en vitaliteit kan hoog blijven wanneer we verantwoordelijkheden aan vakmensen in het directe werk durven te geven. Slimme menselijke en digitale supportstructuren inrichten die zelfsturing en probleemoplossend vermogen versterken blijken wezenlijk maar nog niet zo eenvoudig. Elkaar dan effectief en snel durven volgen en ontvangen wat er is en van daaruit toevoegen. Toevoegen gericht op waarde nu toevoegen maar ook naar de toekomst.

Om “in het oog van de storm” steeds opnieuw vanuit je eigen plek de buiten- en binnenwereld te kunnen combineren vraagt een interne heldere afgestemdheid met jezelf en naar buiten gerichtheid op je omgeving. Bewustzijnsontwikkeling van individuen, teams en organisaties is een essentieel ingredient om reactief naar proactief naar integraler bewustzijn te komen.