Ik begeleid met mijn partners leiders die zelf leiding geven aan veranderingen en vernieuwingen in hun organisaties. Daarin zien we ons als reisbegeleider van een leidend team van een organisatie.

De kunst van ons werk zit om met klanten samen vast te stellen wat dienend is qua leiderschap in relatie tot de opdracht, de context en de organisatie die het betreft. Bewustzijn over context, het doorgronden en doorleven van de opdracht, doorzien of het graduele verbeteringen, diepgaande veranderingen of fundamentele transformatie betreffen en conditioneringen doorgronden zijn essentiele onderdelen van zo’n reis.

We gaan een commitment aan op de opdracht en de ontwikkelingstappen in leiderschap die gewenst zijn en kijken steeds waar en wanneer wij los hebben te laten. In die periode doet de organisatie veel zelf en creëren we additioneel op maat interventies on the job en off the job die vaak gaan over relaties en vertrouwen verstevigen in een team, opdracht verhelderen, disfunctionele machtsverhoudingen aan de orde stellen, informatie toevoegen van buiten of binnen de organisatie door het voeren van dappere dialogen en verrassende verbindingen aan te gaan.

Het leren hanteren van paradoxen als leiden van voren en leiden vanuit achter, vertrouwen en wantrouwen, omgaan met veiligheid en onveiligheid, , harmonie en conflicten aangaan, structureren en laten ontstaan, rust en dynamiek, aandacht voor geheel en voor delen etc zijn essentieel hierin.

Twee fundamentele vragen tijdens veranderingen waar ik graag eens met je over in gesprek ga in het leiden van jouw transitietraject:

Ben jij als leider de moeite waard om te volgen? Maak jij het gemakkelijk voor anderen om jou te volgen?