Een blik op liefde in de 21e eeuw:

Och de liefde is zo ontzettend omvattend gebied en een wezenlijk onderdeel van menselijk leven, waar te beginnen? Wij mensen zijn groeps- en lotsgebonden wezens en daarmee in liefde verbonden met de generaties waar we uit voortkomen, zelfs als we strijd of weinig of geen contact hebben met onze families waar we uit voortkomen. En met de vrije mogelijkheid om vanuit liefde onszelf van daaruit te transformeren. In de liefde wordt alles wakker gekust wat we toen en ooit hebben ervaren in welk veld (van generaties) van liefde wij zelf zijn gecreerd, geboren en opgegroeid. Niets trekt dan ook onze persoonlijke geschiedenis zo open als de liefde zelf.

Mannen en vrouwen starten anders

Mannen en vrouwen verlangen er beide naar en starten vaak wel anders in het avontuur van de liefde, daarbij is het vaak wezenlijk dat een vrouw zichzelf welkom gaat voelen onder vrouwen om haar vrouw zijn voluit te kunnen leven en een man zich welkom gaat voelen onder mannen om zijn man zijn voluit te kunnen leven.

Read More

Zelfliefde als basis

Liefde kan in gebonden en wetende vorm zich manifesteren in mensen. We kennen allemaal de afhankelijke en angstige vorm waarin we in de ogen van de ander onszelf onvrij en angstig ervaren. Wetende liefde is de plek waarin we van onszelf kunnen houden ongeacht wat er gebeurt en hoe het met ons is ook in de ogen van een ander. Daarin is zelfliefde een basis, een basis dat we beseffen dat we als mens de volle mogelijkheid hebben om ons eigen leven op onze eigen wijze vorm te geven in relaties met wie wij zelf willen. De wetende liefde maakt vrij en geeft ruimte.

Liefde vraagt (leren) hechten

In de liefde ontdekken mensen hoe ze ten diepste gehecht zijn vanuit hun ouderlijk nest maar ook in zichzelf. Veilig gehechte mensen zijn meer in staat de liefde toe te laten en zich te laten raken steeds weer opnieuw. Tegelijkertijd zijn veel van ons ook onveilig ongehecht aan een of beide ouders.

Read More

Eigen verdriet en existentiële angst

Om van gebonden naar wetende liefde te komen dienen mensen hun eigen pijn/verdriet en existentiele angsten aan te kijken en te ervaren. Ten diepste zijn we allemaal ergens zo bang voor en dragen we allemaal pijn/verdriet in ons mee. Als we die poorten weten te openen dan stroomt de zelfliefde ook bij ons binnen en komt er een ruimte waarin mensen zichzelf en anderen ook werkelijk kunnen laten komen en gaan.

Read More

Contactcirkel

In het werken in de liefde is het fijn als er ook structuur komt in stappen die spelen in het werken met de liefde tussen mensen.

Contact maken met jezelf en de ander, hoe kun je jezelf welkom heten in de ogen van de ander? Kun je jezelf nog ervaren en de ander verwelkomen? Werkelijk contact ontstaat als mensen in contact zijn met hun eigen innerlijke grens en hun lichaam van binnen ook kunnen en willen ervaren inclusief alle sensaties en gevoelens.

Hechten is de mate waarin we in nabijheid de energie van jezelf en de ander kan verwerken en aanwezig blijven.