It is possible to create successful change within your organization, if you start with the assumption that people, like all life, are creative and good at change.
Margeret Wheatley

Liefde in werk is op het eerste oog wellicht een vreemde titel voor werken in organisaties?! Voor mij is dat niet zo, immers er zit liefde in ons werk door onze aandacht, visie, toewijding en vakmanschap. Het is te merken of mensen echt geven in hun werk wat ze in zich hebben. Het is voelbaar/zichtbaar of mensen dat doen vanuit angst en beperkingen of vanuit oprechte aandacht, heldere visie, toewijding en vakmanschap.

Wij werken in een  toenemend geopende, (on-) gecontroleerde en gedigitaliseerde wereld en deze ontwikkelingen gaan de komende tijd in een ongekend tempo door. Mensen die met elkaar echt werken vanuit een waarachtige gedeelde visie kunnen sneller onderscheid maken wat van waarde is en wat minder en waar ze hun aandacht op hebben te richten. De wereld gaat zo snel in haar ontwikkelingen dat vele organisaties worstelen om dat tempo van binnen te verwerken. Het vraagt van leiders nogal wat stuurkunst om in de dagelijkse hectiek de aandacht op de essentie van de gezamenlijke opdracht te (onder-) houden en de dagelijkse problemen of klachten geregeld te weerstaan. Verwerkingstijd leren nemen, toegewijd aan de essentie van de opdracht en elkaar en niet maar doordraven. Ontspannen en genieten onderweg en ook herstellen, uitrusten en afstand nemen. Hoe beter de verwerkingscapaciteit in een groep mensen en hoe effectiever ze de zin van de onzin kunnen onderscheiden. Deze tijd vraagt ook dat mensen met hun vakmanschap/specialisme  en talent elkaar helpen in het vinden van oplossingen in het werk en elkaar in de eigen werkpraktijk blijven ontwikkelen. Dus werken en leren combineren en dat faciliteren in het directe werk. Kortom direct in de eigen werkpraktijk optimaal met elkaar presteren, leren en genieten vanuit een heldere visie.

Mijn aandacht, visie, vakmanschap en toewijding breng ik in organisaties op diverse manieren in, nl via leiderschapsbegeleiding, teambegeleiding, trainen van young professionals/potentials en begeleiding van individuele mensen vanuit hun werksituatie.

Voorbeelden van vragen, waar ik graag voor kennis kom maken, zijn: Hoe geven we een verandertraject vorm terwijl we er eigenlijk nog niet klaar voor zijn? Hoe kunnen we ons doelen gaan realiseren als we het zelf nog nooit zo hebben gedaan? Hoe krijgen we onszelf als leiders mee om het leiderschap van onze mensen van dichtbij te versterken ongeacht waar ze mee komen terwijl we sneller vooruit willen? Onze omgeving is drastisch verandert en we schakelen te langzaam intern, wat vraagt dit van ons als leiders? Hoe bouwen we structurele weerbaarheid op bij onszelf en onze mensen om om te gaan met veranderingen in een omgeving die steeds dynamischer en complexer wordt? Hoe laten we mensen die verstand van zaken hebben ook de besluiten nemen?

Leiderschaps- begeleiding bij transitietrajecten

Leiderschap betekent voor mij dienend leren te zijn aan de essentiele bedoeling van de organisatie...

Teambegeleiding

Soms vergeten wij mensen dat we altijd onderdeel zijn van een groep. En een groep is nog geen team...

Individuele begeleiding

Wezenlijke zelfontwikkeling gebeurt altijd in relatie met de ander...

Training young professionals

Jonge medewerkers zijn soms dichter bij de toekomst van ons werk en zoeken hun eigen weg daar naar toe....

Leiderschap in onderwijs

Leiders begeleiden vanuit mijn missie dat docenten/leraren van en met elkaar durven te leren en dus ook leerling durven zijn....

Leiderschapsreizen

Naast onze conditionering heeft elk mens ook iets heel vanzelfsprekends / moeiteloos / natuurlijks. Natuurlijk leiderschap versterken in de natuur....