Vrijere samenleving geeft niet vanzelf liefdevoller samenleven

In een vrijer wordende samenleving vragen mensen ook in de liefde steeds meer van zichzelf en elkaar dat zet druk op relaties en zichzelf. Het aantal scheidingen neemt nog steeds toe. Gemiddeld heeft de westerse mens in deze tijd wel 3-4 serieuze relaties al dan niet met dezelfde partner.

Soms is de zucht naar vrijheid een vlucht vooruit om niet naar de eigen binnenwereld te hoeven om te zien wat er wordt wakker gekust. Van de magie aan de start, de liefdestrijd na een tijdje is de weg daarna vaak een pad van dieper naar binnen bij jezelf te gaan of uit een relatie te gaan. Mensen lopen hun eigen pad daarin. Hoe het ook is, laten we vooral genieten van de liefde en als eerste van de liefde voor onszelf, niet vanuit een soort narcisme of individualisme.  De wetende liefde wil immers onszelf overstijgen en het oplossen in een groter geheel ervaren. Ze heeft weet van dat we in een grotere ruimte allemaal verbonden zijn. Vanuit die liefdevolle ruimte zijn we als vanzelf ook meer een liefdevolle bijdrage zijn voor de mensen en de wereld om ons heen als eerste voor onze eigen geliefde mocht die er zijn op dit moment in de tijd